Úvod


Motivácia pre pretekárov  :) Program:  

sobota 16.3.2019
7:00 - 7:30 hod.       prezentácia
7:30 hod.                  losovanie
8:00 hod.                  odchod na stopy
9:00 - 16:30 hod.     vypracovanie stôp
18:00 - ????              večera a spoločenský večer ( v cene štartovného)

nedeľa 17.3.2019
8:00 hod.                   odchod na stopy
9:00 - 16:30 hod.      vypracovanie stôp
17:00 hod.                 vyhodnotenie, záver pretekuSponzori  pretekov: